چگونه ماشین کاشت چوب را تمیز کنیم؟

2020-09-16

چگونه ماشین کاشت چوب را تمیز کنیم؟

1. بعد از استفادهماشین کاشت چوب با کیفیتبرای یک دوره زمانی ، بسیاری از گیاهان گلدان سبز یک لایه خزه سبز یا یک لایه آب نمک سفید رشد می کنند. این امر بر ظاهر و منافذ دیواره حوضه تأثیر می گذارد. تهویه و نفوذ پذیری آب حوضه ضعیف شده است ، بنابراین باید به موقع تمیز شود.

2. روش اصلی این است: برای کاشت گلدان ، می توانید آب را با اسید استیک بشویید. می توانید گلدان خالی را به مدت 24-48 ساعت در محلول آهن سولفات قرار دهید و سپس با آب بشویید.