مزایای کاشت چوب چیست

2020-09-15

1. کاشت چوبظروفی برای کاشت گل و درخت است که اغلب در خیابان ها ، جوامع ، پارک ها و پارک های تفریحی بزرگ استفاده می شود.کاشت چوبنه تنها می تواند از گل و گیاه محافظت کند ، بلکه نقش زیبایی شناسی نیز دارد.کاشت چوبیک تزئین ضروری برای ساخت و سازهای شهری است.
2. هرچه پردازش بزرگتر باشدکاشت چوب، ساخت آن دشوارتر است و سوزاندن آن دشوار است. یک بار دیگر ، آن یک گلدان استیل شیشه ای و یک گلدان پلاستیکی است. وان دوباره ظاهر شد. حوضه چوبی بیشترین تأثیر هنری را دارد ، حوضه شن و ماسه بنفش دوم ، حوض ماسه سنگ دوم ، حوضچه سرامیک (به شیشه سطح مراجعه کنید) ، حوضه شیشه معتدل ، حوض چوبی و گلدان پلاستیکی.
3. نفوذ پذیری هوا خوب. در انتهای سینک ظرفشویی باید یک سوراخ وجود داشته باشد. اخیراً ما ظروف چینی با ظاهری زیبا را مشاهده کرده ایم که بسیاری از مردم خریداری می کنند ، اما در واقع سوراخ آن سوراخ نیست. حتی اگر یک صاحب اصلی بتواند بیش از یک سال از گیاهان گلدان استفاده کند ، انجام این کار دشوار است.
4. بهتر است سینک ظرفشویی های بزرگ ، بلندتر و عمیق تری را انتخاب کنید. این ممکن است شامل زمین کافی باشد و تغذیه و تغذیه درختان میوه نباید زیاد باشد و برای جلوگیری از تأثیر بر ایمنی ، باید بار بالکن و تراس را در نظر گرفت.